Wie we zijn... - Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara

Ga naar de inhoud

Algemeen

"Daor hedde de guld, daor hedde de guld
Daor hedde poddomme de guld........"

Broederschap, dienstbaarheid, trouw aan tradities.  Dat zijn de beginselen van gilde St. Anthonius en St. Barbara uit Sint-Michielsgestel.  Het  zijn ‘levende waarden’ die ook in deze tijd vol verandering voor ons richtinggevend zijn.  A
ls oudste Gestelse vereniging zijn we springlevend en actief in de Gestelse gemeenschap. Ook ontmoeten we met regelmaat collega-gildes en nemen we deel aan Kring-dagen en andere festiviteiten, soms tot buiten de landsgrenzen.

Van oorsprong is St. Anthonius en St. Barbara een schuttersgilde: een groep burgers die een beschermende en beschuttende taak vervulde voor de gemeenschap.  De geschiedenis van ons gilde gaat terug naar 1612.  Aan dat jaartal wordt  gerefereerd in het
oudst bewaard gebleven document van het gilde, de Caert die dateert van 1614.  De Caert  is het officiële statuut waar we ons bestaansrecht aan ontlenen, uitgevaardigd en bevestigd door het bevoegd gezag in de persoon van graaf Hendrik tot den Bergh, de toenmalige Heer van Herlaer en Sint Michielsgestel.
Ons gildeterrein ligt op park De Kleine Ruwenberg tussen de Nieuwstraat en rivier De Dommel.  Daar bevindt zich het gildehuisje en onze schutsboom. Momenteel telt St. Anthonius en St. Barbara ruim dertig gildebroeders.  

Tradities, gebruiken en symbolen

De gildebroeders van St. Anthonius en St. Barbara beoefenen alle gildedisciplines: vendelzwaaien, tamboeren, bazuinblazen, geweerschieten op de wip, kruisboogschieten op de wip en Jeu de Boules.

Elke vier jaar is het Koningschieten. De bedoeling hierbij is om een houten vogel die op een hoge schietpaal (de schutsboom) is geplaatst er af te schieten. Degene die de vogel, of het laatste deel ervan, van de schutsboom schiet wordt de nieuwe koning. De koning maakt deel uit van de Gildeoverheid en is daarmee de belangrijkste persoon binnen het gilde. Naast het koningsschieten is een andere traditie van ons het kermisschieten. Op kermismaandag wordt traditioneel op de vogel geschoten. De winnende gildebroeder krijgt de titel van kermiskoning.
Op kermiszondag is de feestdag van de Heilige Michaël. Ons gilde gaat dan in vol ornaat naar de Michaëlkerk ter bevestiging van onze eeuwenoude verbondenheid met de kerkelijke wereld. Op 4 december, het feest van St.Barbara, danwel op de zaterdag ervoor, is de jaarlijkse teerdag van ons gilde.

Organisatievorm

St. Anthonius en St. Barbara is aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden en maakt  deel uit van de Kring Maasland.  De overheid
( het dagelijks bestuur) bestaat uit de hoofdman, de deken-schrijver en de deken-rentmeester en de koning.
Beschermheer
van ons gilde is ir. Gerrit Braks.

Vrienden van het gilde

St. Anthonius en St. Barbara kan bogen op een sterke binding met de Gestelse gemeenschap. Zo weten we ons gesteund door  vele ‘Vrienden’, dorpsgenoten die in de vorm van een jaarlijkse donatie hun sympathie laten doorklinken en zo bijdragen aan het behoud van het gildewezen in Sint-Michielsgestel.  

Een speciale relatie van ons gilde is conferentiehotel  De Ruwenberg, dat o.a. een gastvrij onderkomen bood aan ons en onze gasten ter gelegenheid van ons 400-jarig bestaan. We vierden deze mijlpaal van 1 tot en met 3 juni 2012 op het terrein van De Ruwenberg, letterlijk op een steenworp van ons gildeterrein.

(c) 2011-2022 Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara / Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud