Lid voor het leven - Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara

Ga naar de inhoud

Lid werd en word je voor het leven en het lidmaatschap vererft. Het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara is van oorsprong een stam- ofwel bloedgilde. Het lidmaatschap ging over van vader op zoon. Bij onvoldoende aanwas mochten ook zonen van de dochters lid worden. Het gilde volgde oudtijds dus de zogenaamde bloedlijn, maar met die traditie werd zo’n veertig jaar geleden gebroken.
In 1968 is Henk Eijkemans als eerste lid buiten de stam aangenomen. Hij werd aangezocht om hoofdman te worden, omdat hoofdman Bert van Berkel plotseling was overleden en men geen geschikte opvolger kon vinden in eigen gelederen. Henk Eijkemans was al wel ingevoerd bij het Gilde doordat hij bij het 350-jarig bestaan veel hand- en spandiensten had verricht. Afstappen van de bloedlijn was toen heel ingrijpend. Onder de leden was veel protest en de afschaffing leidde ertoe dat verschillende leden de bijeenkomsten blijvend verzaakten en daarmee het gilde verlieten. Zij werden slapend lid, want ontslag uit het gilde is in principe niet mogelijk.

Sindsdien geldt dat iedere man lid kan worden, mits er geen zwaarwegende argumenten zijn bij één van de leden. Nieuwe leden moeten zich wel altijd een gildebezigheid eigen maken, hetzij vendelen, tamboeren, geweer- of kruisboogschieten, dan wel jeu-de-boulen. Vrouwen kunnen geen lid worden van het gilde Sint-Anthonius en St. Babara, maar wel gastlid. Dit is bij veel gilden anders geregeld, want ieder gilde is autonoom in zijn beslissingen.
Nieuwe leden worden het eerste jaar aspirant lid. Hierna wordt in een algemene vergadering met bonen, bruine (tegen) en witte (voor), gestemd. Minstens tweederde van de stemmen moet positief zijn. Is het aantal witte bonen tussen éénderde en tweederde, dan wordt het aspirant-lidmaatschap met een jaar verlengd, waarna opnieuw gestemd moet worden. Leden van het gilde worden voor het leven ingestemd. Alleen bij onenigheid of als een gildebroeder zich onbehoorlijk gedraagt, kan de overheid hem uit de broederschap verwijderen.

(c) 2011-2022 Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara / Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud