De schutsboom - Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara

Ga naar de inhoud

In vroegere tijden schoot men op een paal die was vastgebonden op een der wieken van een molen ofwel aan of op een toren. Op de kaart die F. de Weijer in 1769 van de heerlijkheid maakte, staan twee schutsbomen getekend, de schutsboom van Gemonde en de schutsboom van Gestel. De Gestelse schutsboom stond toen in de Stokhoek, op de hoek van de huidige Ruwenbergstraat en Kapelbergstraat. Sindsdien heeft hij vele omzwervingen gemaakt: van Petrus Dondersplein, naar Gildestraat, in 1947 naar de hoek Esscheweg-Eikenlaan, tot ze in de zestiger jaren ook daar weer plaats moest maken voor woningbouw. Het gilde heeft toen vele jaren zonder schutsboom gezeten. Het was moeilijk om een geschikte plek te vinden. Dan was er te weinig vrij schootsveld, of dan hadden mensen in de omgeving er hun bedenkingen over. Enkele jaren heeft Sint-Anthonius en Sint-Barbara geschoten bij het zustergilde in Gemonde.

Sinds 1984 staat de schutsboom op de Kleine Ruwenberg. In 1994 is de 14 meter hoge schutsboom gemoderniseerd. Nu heeft hij een elektrisch aangedreven lier en moderne kogelvangers, die het lood grotendeels opvangen, zoals wettelijk verplicht is.
In 1994 is er een kleine schuilhut bij gebouwd, hoewel de Welstandscommissie tegen een gebouw in het park was. Tegelijkertijd werden er twee jeu-de-boulesbanen aangelegd. Wat later zijn nog twee schutsbomen voor de kruisboog  opgericht. Daarmee keerde dit wapen na lange tijd weer terug in het gilde. Eind 2004 en begin 2005 is de schuilhut vergroot en aangepast. Voordien was er wel genoeg stromend water, maar dan in de Dommel die pal naast de schutsboom stroomt. Nu voldoet het aan meer moderne eisen, elektra en water. De bouw en de verbouwingen zijn gerealiseerd door zelfwerkzaamheid van de gildebroeders.

(c) 2011-2022 Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara / Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud