Actueel - Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara

Ga naar de inhoud
Vriendenkoningschieten  op 17 september 2022
Op 17 september vindt de traditionele "Vrienden van het Gilde-dag" plaats. Vanaf 16.00 uur zijn alle Vrienden en Vriendinnen welkom op het Gildeterrein. Vanaf 16.30 uur starten de activiteiten: Jeu de Boules en schieten we voor de "Vriendenkoning".

Na de maaltijd is er tijd voor muzikale ontspanning met de Gestelse Troubadours.
Programma Koningschieten 2022
Kermismaandag 26 september
10.30 uurH. Mis in de spiegeltent op het kermisterrein
11.45 uurVertrek in optocht naar woning Gildekoning (Jan Mettler, Heesakkerstraat 49) om gebruik te maken van een door de Gildekoning aangeboden lunch
12.00 uurLunch bij de Gildekoning

Vertrek in optocht naar schutsboom in park Kleine Ruwenberg
± 14.00 uurVrijen van de boom en aanvang Koningsschieten
Openingsschot door burgemeester en gildeheer
Daarna openingsschot huidige koning waarna alle gildebroeders gaan strijden om de titel Gildekoning in de volgorde die vooraf door het lot is bepaald.
?? uurInstallatie nieuwe Koning en huldiging d.m.v. vendelgroet
Daarna gezellig samenzijn waarbij getoast en gedronken zal worden op de nieuwe Koning.
Gildeweekend in Gestel

Op zaterdag 9 en 10 juli 2016 organiseerde gilde Sint Anthonius en Sint Barbara uit Sint Michielsgestel een gildeweekend in park de kleine Ruwenberg.
Op 9 juli werd er vanaf 13.30 uur een Gestelse gildedag georganiseerd voor de Gestelse gemeenschap.
Families, bedrijven en verenigingen hadden de mogelijkheid geboden gekregen om in teams van 4 personen kennis te maken met diverse gilde-activiteiten zoals geweerschieten, kruisboogschieten en jeu de boules.
Vanaf 17.00 uur vond als hoogtepunt geweerschieten plaats op de koningsvogel voor de titel “Gestelsegildekoning”.

Aanluitend aan de Gestelse gildedag ving 'Dommelpop 2.0' aan. Hierbij draaiden diverse gilde DJ’s vanuit de kiosk. Ook Pascal Redeker gaf een optreden tijdens deze gezellige avond.

Op zondag 10 juli werd de gildedag van kring Dommelgroep gehouden. In totaal waren 9 gildes uit de regio deze dag naar Gestel gekomen. De dag begon om 10.30 uur met een mis in de H. Michael kerk. Om 12.00 uur trokken de gildes in optocht naar park de kleine Ruwenberg waar de massale opmars plaatsvond. Direct daarna gingen de gildebroeders en zusters onderling de strijd aan op diverse disciplines.
 
Adriaan van Breugel ontvangt Koninklijke Onderscheiding
 

Adriaan van Breugel is vrijdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Pommer reikte de Koninklijke Onderscheiding uit.
 
Adriaan is sinds 1971  lid van het Gilde St. Anthonius en St. Barbara. Hij begon als tamboer en heeft zich sinds 15 jaar bekwaamd in het bazuinblazen. Naast het bazuinblazen is hij een begenadigd schutter en werd hij ondermeer vijf keer winnaar van het wisselschild van de onderlinge schietcompetitie.

 
Oprichter carnavalsvereniging
Sinds 35 jaar is zijn grootste taak die van Deken Schrijver (secretaris) en maakt hij deel uit van de Gilde-overheid (bestuur). Ook was Van Breugel een van de oprichters van Carnavalsvereniging De Fobussen. Verder is hij sinds 2000 trekker van het combo dat het jaarlijkse driedaags evenement 'Torenproat' (tonpraten) muzikaal omlijst.
 
Van Breugel is sinds 1968 bovendien lid van Harmonievereniging St. Michaël. Hij maakte ook deel uit van de orkestcommissie (2009-2015) en was lid van de adviserende verenigingsraad van de harmonie. Ook is hij vijf jaar (2010-2015) dirigent en orkestleider geweest.
 
Burgemeester Pommer reikte de onderscheiding uit op 24 maart 2017 tijdens de jaarvergadering van het Gilde St. Anthonius en St. Barbara in Gasterij De Zwaantjes.
Teermiddag 2016

Zaterdag 4 juni was het gelukkig een mooie dag voor de teermiddag 2016 van ons gilde. Hoewel buienradar in het begin van de week niet erg hoopvol was en veel regen voorspelde bleef deze gelukkig uit. Wel was er vanaf vrijdag een vaarverbod op de Dommel vanwege de hoge waterstand, reden voor de organisatie om een activiteit op het water niet door te laten gaan maar dat mocht de pret niet drukken. Zo’n 50 gildebroeders en partners verzamelden zich rond 13:30 u bij de schuilhut om deel te nemen.
Al snel was duidelijk dat men niet ver van huis hoefde want de organisatie had in het park rond de schuilhut verschillende spelletjes opgebouwd. Hier zou gestreden worden voor de eer van de ploeg. De deelnemers werden verdeeld in een 6-tal groepen en om 14:15 u klonk het startsignaal. Om beurten moesten de ploegen deelnemen aan: het pijl-en-boog spel, het steekspel-op-de-hobbelfiets, jeu de boules-in-het-vak spel, klootschieten-met-de-schop en het memory-stapelspel. Een voor een ludieke spelletjes en voor ieder wat wils. Er werd onderling fanatiek maar vooral sportief gespeeld met een hapje en een drankje op zijn tijd.
Rond 17:00 u werden de aanwezigen verrast door de mobiele pizzakar van van Beek uit Reek. Lekker in de zon en onder de bomen kon men genieten van overheerlijke pizza’s die ter plekke werden gemaakt en gebakken in 2 op hout gestookte ovens. Gezellig rond deze kar werd iedereen op zijn wenken bediend en men kwam niets tekort.
Hierna stond er eigenlijk nog een rode-draad spel op het programma maar gezien de tijd werd hiervan afgezien en vond direct de prijsuitreiking plaats. Sommigen hadden andere afspraken en keerden huiswaarts, anderen bleven nog even napraten, beugelen of jeu de boules spelen. Gelukkig had iedereen het goed naar zijn zin gehad en waren de weersgoden ons gunstig gezind. Het enige dat jammer was dat een enkeling wel veel last van hooikoorts had (Len en Mark).
Namens de organisatie willen wij iedereen bedanken voor hun inzet en sportiviteit tijdens deze teermiddag. De teeravond zal gehouden worden op zaterdag 3 december.

<<klik hier>> voor de foto's

De Teerdagcommissie 2016; Tijn, Teun, Berrie & Wim.
Pastoor As 25 jaar priester

Op zondag 22 mei vierde pastoor As van de parochie Sint-Michaël te Sint-Michielsgestel zijn 25 jarig priesterfeest. Ter ere hiervan werd een mooie mis opgedragen. Naast familie, vrienden, genodigden en andere belangstellenden waren ook vertegenwoordigers van de omliggende gilden aanwezig. Aan het einde van de mis werd door ons gilde op het plein voor de Michaël kerk een vendelgroet gebracht ter ere van de jubilaris, die dit erg op prijs stelde.
Zie onderstaand filmpje voor een impressie
Teerdag en teeravond 2015

Ook in het jaar 2015 heeft er wederom zowel een teerdag als teeravond plaatsgevonden, georganiseerd door de teerdagcommissie. Er kon ook dit jaar optimaal geprofiteerd worden van de splitsing van de teerdag in een middag en een avond. Op zaterdag 6 juni vond de teerdag plaats, en hoewel dit officieel een lentedag is konden we spreken van zomers weer. Gelukkig ook maar, want het programma speelde zich volledig buiten af. De locatie was het landgoed van de familie Van Rijckevorsel aan de Gestelseweg, dat zich tot veler verbazing in Schijndel bevond.
De gildebroeders en hun partners werden verdeeld over drie groepen en kregen een gids toegewezen. Hierdoor werden zij door de natuur geleid met vijvers, speltvelden, een dassenburcht, een wensboom en de woning van dhr. Rijckevorsel. Ook kregen de gildebroeders een pittige vragenlijst mee, waarmee enkele prijzen gewonnen konden worden.
Na afloop van de wandeling was het tijd voor worstenbroodjes en gekoelde dranken bij de Denneboomsche Hoeve. Na nog wat extra gekoelde dranken werd er teruggekeerd naar de thuishaven in het park. Hier kon men kiezen uit met verschillende soorten vlees belegde broodjes. De avond is ook bij het gildehuisje afgesloten met de nodige borrels.

Met de teeravond, die plaatsvond op zaterdag 28 november, werd het gildeseizoen afgesloten. Anders dan andere jaren ging hier een diner aan vooraf in Gasterij de Zwaantjes, omdat er dit jaar een groot aantal jubilarissen was onder de gildebroeders. Toen iedereen uitgegeten was is de avond vervolgd in de feestruimte, waar de avond muzikaal werd vervolgd. Tijdens de avond werd er ook nog zilver verpacht en werden de jubilarissen uitgebreid gehuldigd en gefeliciteerd, omdat dit in de eetzaal te rumoerig zou zijn. Naar het schijnt zijn vele gildebroeders tot diep in de nacht (of ochtend) doorgegaan en kunnen we weer spreken van een geslaagde teeravond.
Wij als teerdagcommissie hebben ons best gedaan en wensen de organisatie van volgend jaar veel succes met de volgende teerdag en -avond.

Met gildegroeten,
De teerdagcommissie van 2015
Rienie van Breugel, Jan Mettler, Mark Mettler en Len van Breugel
Teerdag 2015

Zaterdagavond 28 november 2015, bij het avonddeel van de jaarlijkse Teerdag, stonden zes gildebroeders van het gilde Sint-Anthonius en Sint-Barbara in Sint-Michielsgestel ondanks de regen in het zonnetje. Met liefst 60 jaren als lid van het plaatselijke gilde kan de 77-jarige Frans Schellekens terugkijken op een bewogen episode in het Gestelse gildeleven. Een tijd waarin hij zich in de jaren 80 van de vorige eeuw nog kon laten kronen tot Koning.

“Het gilde was toen ik er bij kwam nog een bloedgilde. Alleen directe mannelijke afstammelingen mochten aansluiten”, vertelt Schellekens. Dat het Gestelse gilde 60 jaar geleden te weinig aanwas had, was zijn geluk. In deze situatie kon hij als oudste zoon van de oudste dochter van een gildebroeder alsnog terecht bij Sint-Anthonius en Sint-Barbara. Het bracht hem veel mooie jaren, zegt Frans Schellekens.
Voor Peter van Berkel, nu vijftig jaar gildebroeder, was die omweg niet nodig. “Bij ons in de familie was het vanzelfsprekend dat de zoon zijn vader volgde. En dat is nu vaak nog zo.” Het Gestelse gilde kreeg nog een flinke impuls bij het 400-jarig bestaan, 2 jaar terug. Dat beleefden de 4 overige jubilarissen, Thieu van Berkel (40 jaar gildebroeder), Rienie van Breugel (25), Chell Schellings (25) en Robert Simons (25) als ervaren broeders mee. Net als het diner en de receptie voor de jubilarissen, zaterdagavond in Gasterij De Zwaantjes.

Foto: Willem Geurts
 
Goed toeven onder d'n boom!
 
 
Op kermiszaterdag vond bij Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara het jaarlijkse kermiskoning schieten plaats. De locatie was bij onze Gildehut in Park De Kleine Ruwenberg.  Zowel de Gildebroeders als hun echtgenotes bonden de strijd aan voor de titel kermiskoning en kermiskoningin. Door de schietcommissie was gezorgd voor een paar fleurige houten vogels die zouden gaan bepalen wie de titel een jaar mocht dragen. De heren beten de spits af en al spoedig begon de vogel ernstig slijtage te vertonen.  Rienie van Breugel , de voormalige koning, bleek de meeste ervaring te hebben in vogelschieten en schoot na 133 schoten de vogel eraf. Daarna was het de beurt aan de dames die onder toeziend oog van de Gildebroeders hun uiterste best deden om de felbegeerde titel binnen te halen. Uiteindelijk was het Riëtte Merkx die het laatste stuk naar beneden wist te halen en Kermiskoningin 2015 werd. Ondertussen waren de finales Jeu de Boules en Beugelen begonnen. Ook daar was de spanning te snijden en ging de finalisten voor het fel begeerde zilver. Rein Groenendaal en Gerard Gersjes bleken de sterkste op de Jeu de Boulesbaan en Wim Merkx en Thieu van Berkel zijn de Beugelkampioenen van 2015 geworden.
 
Onder dun boom werd op voortreffelijke wijze gezorgd voor de inwendige mens en de wedstrijden werden nog enige tijd geëvalueerd onder genot van een hapje en een drankje. Het was een gezellige dag die goed was geregeld door de betreffende commissies, waarvoor dank.
 
Op kermiszondag werd traditioneel de Michaëlmis opgeluisterd door het Gilde door een bezoek aan de mis en een vendelgroet op het kerkplein.
 
Tijdens de kermis organiseert het Gilde al enige jaren samen met de Gestelse Pomp de festiviteiten in en rond de spiegeltent op de markt. In goede samenwerking heeft dat ook dit jaar weer geleid tot een drukke en gezellige Gestelse kermis.
 
Het Gildejaar 2015 loopt hiermee  al weer bijna ten einde en zal worden afgesloten met de jaarlijkse teerdag op 28 november.
12 september 2015, Vrienden van het Gilde dag
 
Het gilde Sint Anthonius en Sint Barbara uit Sint-Michielsgestel heeft een mooie club trouwe sympathisanten welke zich verenigd hebben in “de vrienden van de Guld”. Deze vrienden steunen het gilde door middel van een jaarlijkse donatie en vaak ook met hand- en spandiensten. Om deze vrienden te bedanken voor hun steun houdt het gilde jaarlijks een vriendendag waarbij er genoten wordt van een hapje, een drankje en een spelronde met verschillende spellen zoals jeu de boules, bierpulschuiven en schieten met de windbuks. Het hoogtepunt van de vriendendag is altijd het “koningsschieten” op de vogel waarbij je koning of koningin kunt worden van de vrienden. Dit jaar werd er fel gestreden waarbij Gerry Broeren uiteindelijk na een zinderende finale, de vogel eraf schoot, waardoor hij zich vriendenkoning van 2015 mag noemen. Gerry van harte proficiat !
 
Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara naar EST in Peine

In het laatste weekend van augustus stond voor het gilde Sint Anthonius en Sint Barbara uit Sint Michielsgestel het Europees Schutterstreffen (EST) weer op de agenda.
 
Dit schutterstreffen vindt één keer per drie jaar plaats in een Europees land. Na 3 jaar geleden te hebben afgereisd naar Tuchola in Polen, was dit jaar het Duitse Peine aan de beurt om dit grootschalig evenement te organiseren.
 
Tijdens dit schutterstreffen wordt er gestreden door alle koningen van verschillende schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit diverse landen.
Door middel van kampen wordt er geschoten op houten vogels waarbij bij elke vogel er 3 koningen door gaan naar de finale; de schutter die raak schiet en diegene  die voor en na hem komt.
Tijdens de finale wordt er opnieuw geschoten met een uiteindelijke winnaar, namelijk de Europese koning.

Na een busreis van 6 uur kwamen we aan bij ons hotel, enkele kilometers van de festiviteiten vandaan.
Die vrijdagavond was het openingsbal in de grote tent met muzikale begeleiding van de plaatselijke harmonie met zang en aansluitend een DJ.
 
De zaterdag stond in het teken van het Europese koningsschieten, waar onze huidige koning Stef van Gulick uiteraard ook aan mee deed.
Nadat de nodige schoten gelost waren was het helaas niet onze koning Stef die door ging naar de finale. Uiteindelijk was het de Oostenrijker Josef Lohninger die in de finale het winnende schot loste en zich dus de komende 3 jaar de ‘Koning der Koningen’ mag noemen.
 
Na lekker te hebben gegeten in het stadje Peine en overdag de nodige bezienswaardigheden te hebben bezocht maakte de gildebroeders zich op voor een gezellige ‘fest-abend’.
Buiten op het podium waren er verschillende optredens met verschillende muziekstijlen en binnen in de tent werd er tijdens dit ‘Königsbal’ meegezongen met de Deutsche schlagers en werd er flink gedanst tijdens een optreden van een zeer gevarieerde band. Het was een groot feest en het bleef lang gezellig.
 
Het schutterstreffen werd afgesloten op zondag met een grote opmars door het stadje Peine. Tijdens deze 3 km. Lange tocht presenteren alle aanwezig gildes met hun vaandels, vendels en hun prachtige kostuums onder leiding van bazuinen en tamboers.
Met zo’n 13.000 deelnemers en 80.000 bezoekers was het 18e Europees treffen weer een groot succes.
 
Over 3 jaar worden de Europesche Schutterstreffen weer in Nederland gehouden, en wel in het Limburgse Leudal. We kijken er nu alweer naar uit.


Zomertijd gaat in voor De Guld

Op 28 maart 2015 was het weer zover en ontwaakte ons gilde uit zijn winterslaap.
De jaarlijkse klusdag stond op het programma. Met 1 week voor de zomertijd wordt er met man en macht gewerkt om de schuilhut, de schietbomen en de speelbanen weer klaar te stomen voor het komende nieuwe seizoen. De opkomst is zeker goed te noemen. Een kleine 30 man zijn deze ochtend druk in de weer. Sommigen zijn al vroeg begonnen, anderen stromen langzaam aan binnen. Het weer is op zijn zachts gezegd niet best. Nog wel droog maar voor de middag is regen voorspeld dus er wordt stevig doorgewerkt waardoor in de ochtend het grootste werk is gedaan. Schilderen lukt met dit weer niet maar dit kan wellicht nog wel “even” wachten. Iedereen bedankt voor de getoonde inzet want ons gildeterrein ligt er weer netjes bij!

Teeravond: Zaterdag 29 November 2014

Zoals ieder jaar wordt geheel volgens traditie het gildeseizoen afgesloten met de viering van de teerdag.
Sinds vorig seizoen is er gekozen voor een andere opzet, waarbij de teerdag wordt opgesplitst in een teermiddag in het voorjaar en een teeravond op de zaterdag vóór de traditionele feestdag van onze patroonheilige Barbara (4 december).

Kleine terugblik teermiddag

We kunnen terugkijken op een geslaagde teermiddag, die plaatsvond op zaterdag 7 juni.
Er was op deze zonnige dag een grote wandeltocht uitgezet door Sint-Michielsgestel met daarbij verschillende opdrachten. Zo moesten de gildebroeders en partners o.a. een mystery guest raden (Piet Verhagen), hun sportkunsten laten zien bij de Pleinse Boys (met dank aan Rutger Bakker) en verschillende raadsels en puzzels oplossen. Ook kon iedereen genieten van een heerlijk kopje aspergesoep tijdens de pauze bij aspergeboerderij Ter Stege.
Na deze tocht hadden we voor de 6 groepen nog een puzzelopdracht op het water, waarbij men met z'n allen in bootjes (via Frans den Otter) een raadsel moest oplossen over de Dommel. Het was een spannende en hilarische wedstrijd, waarbij de nodige mensen in het water terecht kwamen.
Na deze activiteiten had de commissie een lekker avondmaal met een goed stukje vlees, namelijk een heel speenvarken! Vervolgens is er nog wat na-geborreld en zo kwam de teermiddag ten einde.

Zoals gezegd was dus op zaterdag 29 November 2014 de teeravond.

Nadat de teerdagcommissie de nodige flessen bier en rode wijn achterover geslagen had om zo meer inspiratie te krijgen tijdens de vergaderingen, stond er uiteindelijk een leuk en gevarieerd programma klaar voor de gildebroeders en hun partners.
Om 20.00 uur was iedereen uitgenodigd op onze gekozen locatie, namelijk Café Ons Moeder. Bij binnenkomst kreeg iedereen een briefje met een cijfer, dat ze later die avond nodig hadden. De gildebroeders kregen alle nog eens 3 nummertjes die ze moesten bewaren voor de latere loterij.

Om 20.30 uur startte het akoestisch duo ‘Huub en Henk’ met spelen op hun gitaar. Ze zongen gevarieerde liedjes van vroeger, maar ook van deze tijd. Na hun eerste blok was het tijd voor een huldiging, waarbij onze hoofdman samen met een vertegenwoordiging van de kring Maasland onze gildebroeder Rein Groendendaal huldigde voor het feit dat hij alweer 40 jaar lid is van onze mooie vereniging.
Vervolgens gingen we verder met het verpachten van de vaan, trom en de bazuin.
Waar normaal iedereen elk jaar verschillende prijzen beschikbaar stelde voor tijdens de loterij, hadden wij er voor gekozen dat dit jaar niet te doen. Het waren immers altijd dezelfde prijzen die elk jaar weer terug kwamen na een jaar bij iemand thuis in de kast hebben te staan. Door middel van een fruitmachine op de beamer, hadden wij zo onze eigen loterij, met enkel alleen de verpachten vaan, trom en bazuin.
De vaan was gewonnen door Peter van Berkel, de trom was gewonnen door onze kersverse koning Stef van Gulick, en de bazuin (die dit jaar verdacht veel de vorm had van een geweer) was gewonnen door Jan Spierings.

Na het 2e blok ‘Huub en Henk’ stond er een quiz op het programma.
Nadat de groepen elkaar gevonden hadden doormiddel van het cijfer wat ze kregen bij binnenkomst, kon de ‘waar in Gestel quiz’ op de beamer beginnen.
De organisatie was in de weken ervoor door heel Gestel gefietst om herkenbare punten vast te leggen op camera. Tijdens de quiz lieten we een ingezoomde foto zien en moest de rest raden waar die foto gemaakt was in Gestel.
Ook hadden we hele oude foto’s van ons dorp en van gebouwen en personen van vroeger (met dank aan Robert van Erp).
Vervolgens maakte we nog van de gelegenheid gebruik om alle winnaars van 2014 naar voren te roepen en hun de prijs te overhandigen. Dit waren de winnaars:
- Geweer klasse B jan Mettler schild, gewonnen door: Jef Michielsen
- Geweer klasse A Toon Sanders schild, gewonnen door: Adriaan van Breugel
- Kruisboog Rien Dekkers schild, gewonnen door: Ad Rovers
- Jeu de boules Berry Mettler schild, gewonnen door Jack Goossens
- Beugelen, nog geen wisselschild, gewonnen door: Berry Mettler en Jan Spierings.

Hierna begon het akoestisch duo voor hun laatste blok en kwam de sfeer er steeds beter in.
Toen de band klaar was nam DJ Frank het over en zette de ene na de andere gezellige plaat op. Er werd meegezongen, gedanst en door de zaal ging de polonaise.
Rond de klok van 02.00 was het mooi geweest en kwam de avond ten einde.
In het bijzonder willen wij ook Frank en Christine bedanken voor deze superavond. De hapjes waren top geregeld en niemand kwam iets te kort. Ook stond niemand met een leeg glas drinken dankzij de ober die jullie beschikbaar hadden gesteld voor deze avond.
Wat wil de guld nog meer!!??

Voor ons zit het er weer op, als het goed is zijn wij over ongeveer 12 jaar weer aan de beurt.
Wij kijken als organisatie terug op een meer dan geslaagde teermiddag en avond en wensen onze opvolgers Len, Rienie, Mark en Jan Mettler alvast veel succes met de organisatie van de teerdag in 2015.

Met gildegroeten,

Teerdagcommissie 2014,
Bert Rijkers, Jeff Michielsen, Henk van Breugel en Ibe van Breugel

Koningsschild 2014

Hierboven afgebeeld het Koningsschild 2014 van ons gilde geschonken door Rienie van Breugel.
Hij is 4 jaar koning geweest van ons gilde Sint Anthonius en Sint Barbara uit Sint Michielsgestel van 2010 – 2014.
De toelichting bij het schild:
De contour van het schild is als het gemeentewapen van Gestel, wat ook op de kiosk geplaatst is. In het midden is het Claddagh symbool geplaatst, een traditioneel Iers  liefdessymbool.  Het bestaat uit een gekroond hart, dat door twee handen wordt vastgehouden. Het hart staat voor liefde, de handen voor lt vriendschap en de kroon voor loyaliteit.
Op het hart staan de letters RK JDJ.  Dit zijn de eerste letters van. Rienie Karin Jip Dirk Jeltje.


Koning Stef van Gulick

Koningschieten 2014 Gilde St. Antonius en Barbara te Sint-Michielsgestel.

Het is vroeg als op maandag 29 september om 09.00 uur de gildebroeders verzamelen voor het koningsschieten 2014. Eens per 4 jaar wordt om deze titel "gestreden". Een spannende dag dus voor alle leden. Om 09.30u vertrekken we met zo’n 45 leden richting Molenbergstraat waar onze huidige koning wordt opgehaald. Na een kort welkom vertrekken we richting kermisterrein. Om 10.00 uur begint daar in de spiegeltent de kermis mis. We komen keurig op tijd aan en schuiven aan voor een dienst van het woord door kermispastoor Bernard van Welzenes en pastoor As. De mis wordt door een aantal mensen bijgewoond en samen met het gilde is het geheel een kleurrijk geheel. De kermispastoor weet met zijn humoristische inbreng de aanwezigen te boeien en maakt in zijn dienst ruimte om ook het gilde vandaag veel succes en plezier te wensen.
Om 10.30 u vertrekken we daarna weer in optocht terug naar de Molenbergstraat waar Rienie en Karin hebben gezorgd voor een lekkere brunch voor de gildeleden en genodigden. Na koffie en broodjes is het daarna tijd voor een wat serieuzere taak van onze koning. Hij weet met zijn speech duidelijk te verwoorden wat de 4 jaar dat hij koning van ons gilde is geweest voor hem heeft betekend. Duidelijk is wel dat hij zijn taak niet alleen serieus heeft genomen maar dat hij deze tijd ook echt intens heeft beleeft. Hij weet met rake woorden de aanwezigen te beroeren en mee te nemen in zijn belevingswereld. Ook hoopt hij dat de komende jaren de leden en de nieuwe koning (die best eens naast je kan staan) samen blijven werken aan verbroedering binnen het gilde. Daarna is het tijd om het koningszilver uit te reiken als schenking aan het gilde en als bewijs voor zijn koningschap de laatste 4 jaar. Het is niet alleen een mooi zilveren schild maar heeft ook de nodige symboliek zoals Rienie het zo mooi verwoord. De contour van het schild is als het gemeentewapen van Gestel, wat ook op de kiosk geplaatst is. In het midden is het Claddagh symbool geplaatst, een traditioneel Iers  liefdessymbool.  Het bestaat uit een gekroond hart, dat door twee handen wordt vastgehouden. Het hart staat voor liefde, de handen voor lt vriendschap en de kroon voor loyaliteit.  Op het hart staan de letters RK JDJ.  Dit zijn de eerste letters van. Rienie Karin Jip Dirk Jeltje.
Natuurlijk zal ook dit schild een mooi plaatsje krijgen op het kasuifel te midden van het vele andere koningszilver. Na een toast met de aanwezigen wordt de koning met een welgemeend applaus bedankt voor zijn inzet. Ondertussen heeft de loting plaatsgevonden voor de volgorde van schieten. Omdat er nog 1 aspirant-lid is volgt als uitzondering nog een stemmingsronde waarna Thijs van Rooij als volwaardig gilde lid ook mag deelnemen.
Even later vertrekken we richting de kermis waar we om 13.00 uur arriveren voor het konings-schieten. De schietcommissie heeft veel werk verzet om dit evenement, dat normaal op het gildeterrein plaats vindt, net als 4 jaar geleden weer op het kermisterrein naast de spiegeltent te organiseren. Nadat de boom door burgemeester Pommer is gevrijd mag Rienie als 1 e gildebroeder met schieten beginnen waarna de rest volgt. Het weer is in het begin prima echter net als 4 jaar geleden begint het licht te motregenen en dit houdt enkele uren aan. Meestal zijn er tussen de 300 en 400 schoten nodig om de vogel neer te halen echter vanmiddag lijkt de vogel nog geen zin te hebben. Het duurt uiteindelijk tot schot 674 totdat de vogel van zijn voetstuk wordt geschoten door onze nieuwe koning
Stef van Gulick.
Na de nodige felicitatie door de leden is het tijd voor de officiële huldiging in de spiegeltent. Na het reinigen van de handen mag hij als nieuwe koning over onze gildevlag lopen waarna een kleine vendelgroet zijn 4-jarige koningsperiode inleidt.
Stef namens alle gildebroeders van harte gefeliciteerd met de koningstitel van ons gilde.

<<Naar de foto's>>

Kermiskoningschieten 2013

Op zaterdag 21 september verzamelden de gildebroeders van Sint Anthonius & Sint Barbara bij de hut voor het kermisschieten 2013. De opkomst was goed en de sfeer zat er al snel in. Na een openingswoordje van onze hoofdman en de loting begonnen de eerste broeders hoopvol aan het schieten op de vogel en waarbij andere broeders hun ploegje verzamelden om te beginnen met partijtjes jeu de boules. Tevens begon de halve finale van het beugelen.
Na ruim 2 uur schieten leek het er even op dat we een koning (Tijn) hadden, maar na een kritische blik naar boven en zelfs na zorgvuldig onderzoek van dichtbij bleek de vogel niet volledig eraf te zijn. Tijn was duidelijk geëmotioneerd en dronk zijn tranen weg met een fles witte wijn die geschonken was door een van de broeders die een veer geschoten had. De spanning steeg en ook de vogel!
Het schieten ging verder en het buffet werd klaar gezet. Gelukkig duurde het niet lang meer, want na 11 ronden schieten schoot Ton van Hemert eindelijk het laatste stukje vogel eraf en werd kermiskoning 2013. Dus we hebben een echte gilde koning en koningin!

Na al deze spanning konden we gelukkig beginnen aan een heerlijk Chinees buffet, waar iedereen gretig gebruik van heeft gemaakt dat zelfs de chinees extra eten moest komen brengen. Terecht merkte Adriaan op dat de auto van de Chinees niet juist geparkeerd was en heeft deze met kundigheid en enthousiasme elders geparkeerd, daarvoor dank!
Toen iedereen zijn buikje vol had werden de plaatsen op de banken gereserveerd en ingenomen voor de beugel finale tussen Jack G en Bert tegen Jan/Wim en Thieu. Deze wedstrijd werd onder grote belangstelling bekeken en werd geleid door "De Siem". Het liep redelijk gelijk op maar de wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door Bert en Jack G.
Resumerend een leuke gezellige dag, waar iedereen heeft kunnen genieten van een "natje en een droogje"  waar wij nogmaals Ton, Jack en Bert feliciteren met hun titel en we bedanken de schietcommissie voor de organisatie en Gerard v B voor het verzorgen van het eten.

Volgend jaar zal het een nog spannender strijd worden want dan wordt er geschoten voor de echte koningstitel. Komt er dan een einde aan de regeerperiode van Rienie van Breugel of weet hij deze te verlengen?
We zullen nog een jaartje moeten wachten…

<<naar de foto's>>

"Vrienden van het Gilde" -dag

Op zaterdag 7 september 2013 werd wederom de jaarlijkse "Vrienden van het Gilde" –dag gehouden. In totaal hebben we momenteel 108 vrienden die middels een jaarlijkse bijdrage ons gilde financieel ondersteunen. Uiteraard kon niet iedereen aanwezig maar de opkomst was goed.
Onze accommodatie  in het park "Klein Ruwenberg"  was klaar om de genodigden te ontvangen. Vanwege de weersvooruitzichten was toch besloten een aantal tenten op te zetten. Gelukkig waren de meeste gildebroeders aanwezig want bij het opzetten van één tent was de hulp nodig van wel twintig leden.
Naast een hapje en een drankje waren er voor de aanwezigen diverse activiteiten geregeld. Zo kon men schieten met geweer, kruisboog en luchtbuks. En naast een spelletje jeu de boules konden er  ook punten worden gescoord met "Bierschuiven" (gemaakt door Berry Mettler).
Bij het openingswoord van onze hoofdman Thieu werden de aanwezige vrienden bedankt voor hun bijdrage en dit jaar is een deel aangewend om een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen. Tevens was er een minuut stilte voor de dit jaar overleden gildebroeder Peter Asveld.
De aanwezige vrienden konden daarna onderling de "strijd" aangaan waarbij naast inzet vooral de sportiviteit en gezelligheid belangrijk was.
Hoogtepunt van dit jaarlijkse treffen was natuurlijk weer het schieten op de vogel en nadat het lot de volgorde had beslist vingen de spelen aan.
Nadat het grootste deel van de vogel al kapot geschoten was werd het op het eind nog erg spannend. Het duurde nog wel even voordat met een welgemikt schot Hans Asveld het laatste stukje wist neer te halen. Nadat hij door vele aanwezigen was gefeliciteerd was het woord aan de hoofdman voor de officiële overhandiging van het zilver. "Ook VriendenKoning worden bij het gilde wordt door God en het lot beslist", zo begon Thieu. "Ik denk dat God deze keer een grotere rol heeft gespeeld". Het was voor de meesten een emotionele herinnering, maar zeker voor Hans. Hij nam zijn prijs vol trots in ontvangst met een vette "knipoog" naar zijn broer Peter.
Nadat de inwendige mens getrakteerd werd op een lekkere maaltijd uit de friture, konden de laatste punten gescoord worden. Winnaar individueel met het meeste aantal punten was Harrie Broeren. Hij mocht een mooie bierprijs mee naar huis nemen.
Er werd daarna nog tot in de kleine uurtjes doorgefeest dus kunnen we zeggen dat ook deze editie van de vriendendag een geslaagd was.

Gildedag Dommelgroep, 25 augustus 2013

Zondag 25 augustus was het de beurt aan gilde Sint Barbara & Sint Joris uit Boxtel om de jaarlijkse gildedag Dommelgroep te organiseren. Om 09.00 u verzamelden we ons bij de gildehut waarna we gezamenlijk met de fiets richting Boxtel gingen. Met een opkomst van zo’n 35 leden waren we goed vertegenwoordigd. Na de gildemis konden we rond 11.30 u beginnen aan een kleine optocht van 9 gilden naar de markt. Eenmaal buiten de kerk zagen we meteen dat Peter de Kort, met zijn paard Fini, als standaardruiter deel zou nemen aan de optocht. Als enig gilde binnen de Dommelgroep met een standaardruiter vielen we zeker op in de optocht. Al was het alleen maar door de rijkunsten van Peter die met veel geduld en vaardigheid zijn edele ros door de straten van Boxtel wist te geleiden, daarbij op gepaste afstand gevolgd door ons kleurrijke gilde. Pas op de markt aangekomen voelde de viervoeter zich wat beter op zijn plaats en vol trots werd ons gilde gepresenteerd aan de Boxtelse bevolking. Na de diverse toespraken en de Brabantse Opmars werden we welkom geheten in het gemeentehuis van Boxtel voor de erewijn. Daarna met de fiets naar het gildeterrein "Essche Heike" waar de wedstrijden werden gehouden. Na het vrijden van de schutsboom was het de beurt aan de koningen om de koningsvogel naar benden te schieten. Dit jaar moest onze koning Rienie van Breugel de eer verdedigen en dat deed hij wederom met verve. Hij wist met een welgemikt schot ook dit jaar de vogel naar de grond te krijgen. Rienie namens iedereen van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Hierna kon de rest van de wedstrijden beginnen en werd ingeschreven op de diverse onderdelen. Op de overwinning van Rienie na kon verder beslag worden gelegd op nog meer zilver. Een van de ploegen van het jeu des boules wist beslag te leggen op een tweede plaats. Met een verschil van twee punten visten ze net naast het net voor de hoofdprijs. Tijdens de prijsuitreiking kreeg Adriaan ook een prijs in natura (drank) vanwege een 3 e plaats bij het geweerschieten personeel. Al met al was de dag erg gezellig met een grote opkomst van de leden en gelukkig droog weer. Als laatste een groot compliment voor het organiserende gilde uit Boxtel die de organisatie van deze dag tot in de puntjes geregeld had.

12 juli 2013  Eerste Gestelse Gildekoningin

Het is al weer 3 jaar gelden dat Rienie van Breugel koning van ons gilde werd voor een periode van 4 jaar. Een van de tradities van dit koningschap is het schenken van een fust bier aan de leden.
Op vrijdag 12 juli kregen we dan ook zijn uitnodiging om samen met onze partners aanwezig te zijn bij de schuilhut. Deze avond zou er, naast een gezellig samenzijn, door de aanwezige vrouwen op de vogel worden geschoten. De winnares werd een mooie prijs in het vooruitzicht gesteld. Reden voor een twintigtal vrouwen om zich in te schrijven voor deze strijd. Eén voor één wisten ze met welgemikte schoten de vogel te decimeren tot een klein stompje hout. Uiteindelijk slaagde Trudy van Hemert erin om de vogel los te maken en onder luid applaus viel deze op de keien. Naast enkele ludieke cadeautjes had Rienie persoonlijk een mooi aandenken gemaakt in de vorm van een zelfgemaakt metalen schildje. Hierop stond geschreven "de eerste Gestelse Gildekoningin". Hevig geëmotioneerd werd dit schild door haar, uit handen van de koning zelf, ontvangen.
De rest van de avond werd gezellig doorgebracht onder het genot van een hapje en drankje.
Wij als leden, en partners,  van het gilde St. Anthonius en St. Barbara willen Rienie en zijn vrouw Karin nogmaals bedanken voor deze gezellige avond.

Kringdag Maasland 2013

Op zondag 30 juni 2013 was het de beurt aan het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk om de jaarlijkse kringdag Maasland te organiseren. Vorig jaar waren wij gastheer van dit evenement dat we toen met succes op de velden van Conferentiehotel "De Ruwenberg" hebben gehouden. In tegenstelling tot het slechte weer toen, zijn de weergoden ons nu gunstig gezind. Er is zonnig weer voorspeld dus dat moet een mooie dag worden. Omdat een groot deel van de groep afwezig is vanwege andere verplichtingen is de opkomst beperkt. Rond 11.00 uur vertrekken we met de bus naar Heeswijk met een kleine 25 gildebroeders aan boord. De kringdag wordt in zijn geheel gehouden op een groot terrein dus hoeven we geen grote optocht te lopen. Als we de velden betreden zien we meteen Peter de Kort  met zijn paard. Hij zal ons als standaardruiter begeleiden tijdens de optocht. Het is voor zijn ros de eerste keer en in het begin is het allemaal iets onwennig. De tamboers en bazuinen proberen het kabaal iets te beperken maar veel haalt dit niet uit. Peter weet zijn trouwe viervoeter met enige aansporing toch voorop te leiden alwaar we met trots ons gilde presenteren aan de aanwezigen. Knap gedaan … en met nog 6 andere standaardruiters is het een prachtig schouwspel.
Na de diverse toespraken en de massale opmars is het tijd om even bij te komen in de tent met een glaasje gerstenat. Er wordt weer ingeschreven op de diverse onderdelen en na het koningsschieten kan de strijd beginnen. Het blijft de rest van de dag prachtig weer en het bier smaakt prima. Helaas vallen we maar op één onderdeel in de prijzen. Met Jeu de Boules weten we een 2 e plaats in de wacht te slepen en daarmee dus zilver! Daar blijft het helaas bij maar ondanks de geringe opkomst is er veel plezier. Als we uiteindelijk de bus naar huis weer nemen zit de stemming er nog goed in. Bij aankomst bij de gildehut wordt door een aantal leden zelfs nog besloten om een potje Jeu de Boules te spelen onderling. Het weer is mooi, de locatie is pittoresk en ook het bier smaakt nog … Game On!

<<Klik hier>> voor de foto's

Gilde voltallig aanwezig tijdens de Michaëlmis

Op zondagmorgen tijdens de Heilige mis in de Michaëlkerk was ook volgens traditie het Gilde aanwezig. Om 10.00 uur werd pastoor As met gevolg opgehaald op de pastorie en met bazuingeschal naar de kerk begeleid. De mis werd opgedragen ter ere van de aartsengel Michaël, naamgever van de kerk in Sint Michielsgestel. Na de mis werd op het kerkplein een keurige vendelgroet gebracht aan de kerkbezoekers. Daarna was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie en een drankje.

Kermiskoning 2012

Traditioneel wordt er tijdens de Gestelse kermis door het Gilde op de vogel geschoten. Eens in de 4 jaar gebeurt dat om te bepalen wie de Koning van het Gilde zal zijn, en in de jaren daartussen wordt gestreden om de titel van kermiskoning. Afgelopen zaterdag waren alle gildebroeders op het Gildeterrein aanwezig om tijdens een gezellig samenzijn onderling uit te maken wie zich komend jaar de kermiskoning mag noemen.
Hieraan voorafgaand werden er eerst enkele nieuwe groepsfoto’s gemaakt door onze hoffotograaf Mari van Oorschot. Hij wist het voltallige gilde in het nieuwe gildetenue, compleet met Standaardruiter Peter de Kort, op de gevoelige plaat vast te leggen.

<<Klik hier>> voor de foto's

Dat we een ervaren Koningschutter in ons midden hadden dat was inmiddels bekend. Rienie van Breugel wist in 2010 Koning te worden en mag sindsdien regelmatig aantreden op Gildedagen om mee te strijden voor een Koningstitel. Deze ervaring heeft hem inmiddels al enkele zilveren schildjes opgeleverd. Ook afgelopen zaterdag nam hij weer zijn kans waar en schoot de kermisvogel naar beneden. Na alle felicitaties in ontvangst genomen te hebben gingen de gildebroeders verder met de onderlinge wedstrijden jeu de boules en geweerschieten. Ook werd de nieuwe beugelbaan voor het eerst in gebruik genomen en werden onder deskundig advies van vele gildebroeders de eerste wedstrijden gespeeld. De eerste onderlinge competitie werd na een spannende strijd gewonnen door Wim Merkx en Ton van Hemert. Het was goed toeven op het Gildeterrein en er was door een aantal gildebroeders goed gezorgd voor de inwendige mens.

<<Klik hier>> voor de foto's

'Onze Rienie' gildekoning Kring Dommelgroep

De negen gilden van kring Dommelgroep- waaronder St. Anthonius en St. Barbara -  kwamen zondag 9 september naar Den Dungen voor de jaarlijkse kringdag. Hoogtepunt van de dag was het koningschieten. Daarbij streden de negen koningen van de kring om de koningstitel van de kring. Bij het 76ste schot viel de beslissing. 'Onze'  Rienie van Breugel had het winnende schot. We zijn er trots op dat Rienie zich komend jaar de koning van de kring Dommelgroep mag noemen en feliciteren onze gildebroeder van harte met deze mooie titel.

Mike Hellings Vriendenkoning gilde St. Anthonius en St. Barbara

De  ‘Vrienden van het Gilde’-dag van St. Anthonius en St. Barbara uit Sint-Michielsgestel vond op zaterdag 1 september plaats onder een heerlijk zonnetje.  Ruim 100 Vrienden van  de Gestelse Guld waren te gast in park de Kleine Ruwenberg.
Bij de start van de jaarlijkse ontmoetingsdag stond  hoofdman Thieu van Berkel allereerst stil bij de op 21 augustus overleden gildebroeder Meindert Dijkstra. Van Meindert is op 27 augustus bij zijn uitvaart met gilde-eer afscheid  genomen. Ter nagedachtenis aan Meindert werd een minuut stilte in acht genomen.
In zijn welkomstwoord bedankte Thieu van Berkel alle Vrienden voor hun financiële steun. Maar vooral voor hun raad en daad vóór en achter de schermen bij het succesvol verlopen 400-jarig jubileumfestijn. Begin juni vond dit plaats op en rond conferentiecentrum De Ruwenberg met als een van de hoogtepunten de Kringdag Maasland.

Foto: Vriendenkoning 2012 Mike Hellings geflankeerd door hoofdman Thieu van Berkel en zijn echtgenote Brigitte van Berkel.  

Meindert Dijkstra
in herinnering


Op dinsdag 21 augustus is op 67-jarige leeftijd onze Gildebroeder Meindert Dijkstra overleden. Meindert kwam in 2002 bij ons Gilde en is altijd een betrokken Gildebroeder geweest. Hij was een fanatiek geweerschutter en de trotse bezitter van een eigen geweer. Twee maal  wist hij de geweercompetitie te winnen en daarmee het Toon Sandersschild.  Meindert was altijd bereid een helpende hand uit te steken en wist met de meeste klusjes rond het Gildehuis wel raad. Ook kokkerellen tijdens onze wekelijks gildeavond was wel aan Meindert besteed. Hij verraste de aanwezige gildebroeders menigmaal met eigen gerookte hapjes en stond graag achter de barbecue. Meindert is een Fries die via Cuijk in Sint Michielsgestel terecht is gekomen. Op de Friese afkomst was hij erg trots en hij wist altijd veel verhalen en grappen hierover te vertellen. Ons Gilde zal Meindert als Gildebroeder missen maar zeker ook als een vriendschappelijk, hartelijk man. Wij wensen zijn vrouw Tonnie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Meindert enkele maanden geleden tijdens de viering van ons 400-jarig bestaan


DRIE DAGEN GENIETEN OP DE RUWENBERG

Met volle teugen genoten.”  “We hebben kippenvelmomenten beleefd.” “Het waren drie hele mooie dagen.”  Reacties die we mochten ontvangen na afloop van de jubileumdriedaagse op en rond conferentiehotel De Ruwenberg. We zijn onder de indruk van al deze loftuitingen en kijken als gildebroeders dan ook meer dan tevreden terug op ons 4-eeuwen feest. Met dank aan iedereen die ons ter zijde heeft gestaan om uit te kunnen pakken met een uniek weekend vol muziek, volkscultuur en folklore.

Onder het motto één beeld zegt meer dan duizend woorden blikken we in trefwoorden en met heel veel foto’s terug op een jubileumweekend dat een bijzondere plaats verdient in de annalen van het gilde St. Anthonius en St. Barbara.  Drie dagen die onderstreepten dat Gestel gesteld is op de Guld en de Guld verguld is met Gestel!


Vrijdag 1 juni:

Jubileumreceptie:

Door ‘de bank ‘ genomen een stijlvol openingsakkoord van de driedaagse:  warm, sfeervol, met veel felicitaties, mooie woorden en verrassende geschenken.

Naar de foto-albums:  <<Klik hier>>


DommelPop

Wat je noemt een ‘Mega’-feest voor jong en oud in een bomvolle tent: jonge talenten en gearriveerde sterren tekenden voor een TOP(PERS) evenement.

Naar de fotoalbums:  <<Klik hier>>

Zaterdag 2 juni

Gestelse Gildedag

Een zeer geslaagde  ‘open dag’ waarvan honderden dorpsgenoten genoten van het gildeleven én van elkaars gezelschap en zich warmden aan de zonnestralen. Met dorpsgenoot Harrie Broeren die ‘de koning te rijk’ de komende halve eeuw als Jubileumkoning door het leven gaat.

Naar de fotoalbums:  <<Klik hier>>

Zondag 3 juni

Kringdag Maasland

Met ‘de zegen van boven’ vormden 42 gildes het toonbeeld van saamhorigheid en broederschap. En ontvouwde het gildewezen zich in zijn beste traditie als een weelderig en veelkleurig boeket.  In een omgeving om in te lijsten.  Brabant op zijn best!  
Na 88 schoten haalde Frans Gerritsen uit Elshout het laatste restant van de vogel naar beneden. De felbegeerde titel van Koning van Kring Maasland was voor hem.

<<Klik hier>> voor de volledige uitslagenlijst van de diverse wedstrijden en de puntenbeoordeling voor de Optocht!
(NB deze uitslagenlijst is op 20 juni vervangen door een nieuw bestand, omdat het vorige overzicht niet volledig was.)


Naar de verschillende fotoalbums: <<Klik hier>>                                  

De Guld op Omroep Brabant TV

Ons jubileum trok veel belangstelling, niet in de laatste plaats van de zijde van de nieuwsmedia. Ook Omroep Brabant deed verslag over de gildefeesten en interviewde onze hoofdman Thieu van Berkel en gildebroeder Bart van Berkel voor haar nieuwsuitzending van zondag 3 juni. Voor wie de uitzending heeft gemist, hier is de link:
http://www.omroepbrabant.nl/?epg/3588692/Brabant+Nieuws.aspx
(het item start bij 3 minuut 10)


Heemkundevereniging wijdt speciaal nummer aan ons Gilde

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van ons gilde heeft heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar een speciaal nummer uitgebracht over St. Anthonius en St. Barbara. Het blad is bij deze gelegenheid in kleur verschenen en telt maar liefst 44 pagina's vol informatie en foto's.   De 'special' is tot stand gekomen na uitgebreid speurwerk van de redactie. Met name Jef van Veldhoven heeft een sterke bijdrage geleverd door met niet aflatende inzet in diverse archieven op zoek te gaan naar nieuwe feiten en inzichten over de verschillende aspecten van de historie van St. Anthonius en St. Barbara.

Het blad is een 'must' voor iedereen die zich wil verdiepen in de geschiedenis van ons gilde.  Het bevat goed gedocumenteerde analyses en beschouwingen. Aan bod komt onder meer het  grondbezit van ons gilde, een portret van Evert van der Cammen, gildekeizer in 1738,  en een artikel over de locaties in Gestel waar door de eeuwen heen schutsbomen stonden. Het blad is rijkelijk geíllustreerd en bevat unieke foto's uit privé-collecties. De special is te koop bij de Readshop op het Petrus Dondersplein.

<<Klik hier>> om naar de website van De Heerlijkheid Herlaar te gaan.Jubilaris Keurslager Cooijmans helpt jubilerende Gestels gilde


Slagerij Cooijmans uit de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel vierde haar 100-jarig bestaan op Hemelvaartsdag 17 mei met een open dag. Ook het Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara kwam langs en mocht een bijzonder cadeau in ontvangst nemen: een worst en andere lekkernijen om te offreren aan de Heilige Clara.

Het gilde viert binnenkort haar 400-jarig bestaan met een reeks van openlucht-festiviteiten rond conferentiehotel De Ruwenberg. Volgens de katholieke folklore kan door het offreren van een worst ter ere van Clara van Assisi de zegen worden gekregen voor mooi weer.  Enkele gildebroeders reisden daarom af naar de zusters van het Clarissenklooster in Megen en boden aan hen de door Keurslager Cooijmans geschonken worst aan. De zusters waren zeer verguld met de aangeboden lekkernijen en hebben beloofd de Heilige Clara aan te roepen en te bidden voor mooie weersomstandigheden in het weekend van 1 tot en met 3 juni.

Mooie geste
Op die dagen namelijk zal op het terrein van conferentiehotel De Ruwenberg het 400-jarig bestaan van het Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara worden gevierd. Het gilde Sint Anthonius en Sint Barbara, gehuisvest in park de Kleine Ruwenberg, is ‘buurman’ Keurslager Cooijmans bijzonder dankbaar voor deze mooie geste en hoopt dat de offerande aan Clara zijn vruchten gaat afwerpen.  

Avondfietsvierdaagse met finish op De Ruwenberg

Van 29 mei t/m 1 juni vindt de 29ste Gestelse avondfiets4daagse plaats. De organisatie van dit evenement is voor de 9e keer in handen van carnavalsvereniging De Overalle(r)s.
De finish is vrijdagavond op De Ruwenberg waar ons jubileumweekend van start gaat met om 20.30 uur DommelPop.


Ook dit jaar kan er weer gekozen worden uit twee afstanden van ongeveer 25 km of 12 km. Zeker deze laatste afstand is uitermate geschikt voor ouders met kinderen. Voor deze 29ste editie van de fiets4daagse zijn wederom enkele nieuwe routes samengesteld.
Deze brengen de deelnemers naar de mooiste plekjes in de omgeving van Sint-Michielsgestel.

Inschrijvingen

Deelname aan deze fiets4daagse staat open voor iedereen en men heeft de keuze om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen te fietsen.
De start- en inschrijfplaats is dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur bij Rijwielhandel Coen van Buuren, Spijt 10 in St. Michielsgestel.

Informatie

Inschrijfgeld bedraagt: per dag € 2,50 of 4 dagen € 5,00.
De organisatie zorgt voor een versnapering onderweg en de deelnemers ontvangen allemaal op vrijdag een aandenken. Bovendien is er voor de oudste- en de jongste deelnemer een beker. Deze keer is de finish op vrijdag op de Ruwenberg i.v.m. het 400 jarig bestaan van het Gestels Gilde.

Correctie op onze Nieuwsbrief nr. 3

In onze Mail-Nieuwsbrief nr. 3 van mei is een storende fout geslopen. Het Gildekoor van het Sint Barbaragilde is niet afkomstig uit Heeswijk, maar uit Dinther. Hieronder vindt u de tekst van het nieuwsbericht zoals het had moeten luiden. Onze excuses voor dit misverstand.

Heilige Mis met koor gilde St. Barbara uit Dinther


Zoals bekend organiseert gilde St. Anthonius en St. Barbara op 3 juni de Kringdag Maasland. Ca. vijftig gildes zijn dan te gast in Sint-Michielsgestel. De kringdag Maasland gaat om 9.30 uur van start met een Heilige Mis in de Michaël-kerk waaraan wordt meegewerkt door het gildekoor van het Sint-Barbara-gilde uit Dinther.

De kerkelijke plechtigheid wordt naast de gildebroeders van St. Anthonius en St. Barbara bijgewoond door delegaties van de gildes uit de Kringdag Maasland. De delegaties bestaan uit Hoofdmannen, Vaandrigs, Koningen en eventuele Keizers van de gildes. Ook de wereldse overheid zal vertegenwoordigd zijn door de aanwezigheid van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Voorgangers
Voorgangers van de Heilige Mis zijn hulpbisschop Mutsaerts, pastoor As en emeritus pastoor Van Corven. Pastoor As is Gildeheer van St. Anthonius en St. Barbara; pastoor Van Corven is bij zijn emeritaat benoemd tot Schutsbroeder. De kerk zal prachtig worden versierd in de kleuren van St. Anthonius en St. Barbara en eenieder is van harte uitgenodigd om deze bijzondere eucharistieviering bij te wonen.

Muzikale opluistering
De dienst wordt muzikaal begeleid door het koor van gilde St. Barbara uit Dinther. Dit koor dat in 1990 is opgericht staat onder leiding van Henk Habraken. Het telt ca. 20 leden en wordt op vele plaatsen door geheel Nederland en België gevraagd om een Heilige Mis op te luisteren. Het Gildekoor heeft ook cd’s op zijn naam staan. In 1996 verscheen de eerste cd. Een mix van traditionele Latijnse teksten en Brabants dialect: de Missa Fraterna. In 2006 is het album Eenheid uitgebracht naar aanleiding van de Europese gildedagen in Bernheze met de Missa Unitatis en nieuwe liederen.

Ons gilde in ledenblad Rabobank

"Niet marcheren maar gaon!" In ledenblad Dichterbij van Rabobank Dommel en Aa  is een fraai achtergrondverhaal verschenen over ons gilde en het aanstaande jubileumfeest. Hoofdman Thieu van  Berkel laat de verschillende onderdelen de de revue passeren. Rabobank is hoofdsponsor van het jubileum.

Ga hier naar het artikel

'Gulde' giften van Fobussen en Dors(t)vlegels

Als gildebroeders werden we na de Torenpraot op 5 februari jl. aangenaam verrast door een donatie van carnavalsvereniging De Fobussen. Peter van Berkel nam namens ons gilde een fraaie gift in ontvangst en sprak een passend dankwoord uit. Ook carnavalsvereniging de Dors(t)vlegels toonde een warm hart voor ons gilde. Afgelopen jaar mocht onze hoofdman tijdens de Halderse Voorjaarsfeesten een donatie in ontvangst nemen.
Fobussen en Dors(t)vlegels zeer bedankt voor deze ondersteunende gulle of beter 'gulde' giften!!


Het gilde op hoog niveau

Op zaterdag 10 december kwamen enkele gildebroeders op hoog niveau bij elkaar. Ter ere van de restauratie van de Michaëlkerk beklommen zij de toren om enkele leistenen te leggen op de nieuwe torenspits. Hiermee droeg het Gilde haar steentje bij aan de restauratie van de kerk en hadden de gildebroeders tevens de gelegenheid een wijdse blik te werpen op Sint Michielsgestel.

<<Klik hier>> voor meer foto's

Kring-onderscheidingen voor drie gildebroeders

Zaterdag 3 december vierde ons gilde het jaarfeest van onze patrones St. Barbara.  Op de 'teerdag' regende het onderscheidingen. Liefst drie gildebroeders kregen een onderscheiding van de Kring Maasland voor hun 40-jarig lidmaatschap:  Gerard van Berkel, Adriaan van Breugel en Bert Rijkers. Adriaan ontving een gouden onderscheiding omdat hij ook al 25 jaar deken-schrijver (secretaris) van het gilde is. Gerard en Bert ontvingen van het bestuur van de Kring de eremedaille in het zilver vanwege hun staat van dienst.  Ook hun partners werden in de bloemetjes gezet. De huldeblijken vonden plaats in Shooters aansluitend op de Heilige Mis in de St. Michaël-kerk.  


Door hoofdman Thieu van Berkel werd verder stilgestaan bij een drietal gildebroeders die 25 jaar actief zijn binnen St. Anthonius en St. Barbara: Gerard Gersjes, Rien Dekkers  en Henk van Breugel.
Op de teerdag is onze website (www.gildegestel.nl) officieel online gegaan. De website is mede ontwikkeld met het oog op het 400-jarig bestaan dat volgend jaar wordt gevierd van 1 tot en met 3 juni.  
Het samenzijn in Shooters werd muzikaal omlijst door troubadour Henk Habraken.  Met zijn hilarische teksten en verrassende woordspelingen zorgde hij  voor een opperbeste stemming.

Klik hier voor meer foto's van de Teerdag.


Frans den Otter Vriendenkoning van het Gilde 2011

Op zaterdag 10 september organiseerde het Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara voor de ‘Vrienden van het Gilde’ de jaarlijkse samenkomst met de gildebroeders. Onder perfecte zomerse omstandigheden kon hoofdman Thieu van Berkel de gasten welkom heten bij de Gildeschuilhut op park Kleine Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.

Het aantal vrienden is nog steeds groeiende en illustreert dat vele Gestelnaren ‘hun’ gilde een warm hart toedragen. Onder begeleiding van de gildebroeders konden de ‘Vrienden van het gilde’ en hun partners hun talenten beproeven op verschillende gildedisciplines. De titel ‘Vriendenkoning 2011’ werd veroverd door Frans den Otter. Na het 187e schot kwam een einde aan de spannende strijd tussen de Vrienden bij het geweer schieten. Met zijn winnende schot wist Frans het laatste deel van de houten vogel naar beneden te halen. Met zijn voltreffer onttroonde hij Piet Sterks die de titel vorig jaar in de wacht sleepte.

(c) 2011-2022 Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara / Mari van Oorschot
Terug naar de inhoud